Uslovi korišćenja

Host Fate Hosting je usluga agencije Host Fate System iz Kragujevca, u daljem tekstu HF, koja podrazumeva pružanje usluga web hostinga svojim korisnicima odnosno prostora za postavljanje prezentacija dostupnih putem interneta, slanje elektronske pošte i registraciju internet domena. HF svoje usluge naplaćuje prema cenovniku uvek dostupnom na svojim sajtovima. HF od svojih korisnika zahteva izvesnu pravnu i etičku odgovornost prilikom korišćenja web hosting usluga i računarske mreže. HF zadržava pravo suspendovanja ili potpunog ukidanja pristupa korisniku nekim ili svim pruženim uslugama u slučaju nesvojstvenog korišćenja svog naloga.


Član 1
Podaci o korisnicima i privatnost
Svi podaci koje smo od korisnika dobili prilikom porudžbine naših usluga ili komunikacije sa osobljem HF-a neće nikada biti date ili prodate trećem licu. Podaci o vlasniku domena mogu biti prikazani u whois bazi domena ukoliko se ne doplati sakrivanje podataka o vlasniku domena po cenovniku objavljenom na sajtu. Email adresa korisnika može jedino biti korišćena za povremeno obaveštavanje o raznim novinama, izmenama naših usluga, cena, isteku pretplate i slično. Svi podaci o klijentu koji su uneti prilikom porudžbine naših usluga ili izmene postojećih podataka u našoj bazi uvek moraju biti u potpunosti ispravni i istiniti. Pružanje neispravnih informacija može dovesti do suspendovanja ili ukidanja korisničkog naloga, odnosno prestanka pružanja usluge. Korisnik je takođe dužan da HF obavesti o svakoj nastaloj promeni podataka, kao na primer: promene prezimena, adrese, telefona i slično, odnosno u slučaju da je korisnik pravno lice, bilo kog promenjenog podatka o pravnom licu.

Član 2
Komunikacija i obaveštavanje korisnika
HF je u obavezi da korisnike obavesti o isticanju pretplate poručenih usluga, ako je usluga koja je poručena bazirana na periodičnoj pretplati, najmanje 15 dana pre isteka pretplate na email adresu koja je u korisničkom nalogu korisnika. Korisnik je u obavezi da obezbedi nesmetani prijem e-pošte poslate sa naše strane, kako se ne bi desilo da greškom korisnikovog anti-spam filtera ili internet/mail provajdera klijent ne dobije od nas odgovor na pitanje, svoje korisničke podatke, obaveštenje o isteku pretplate za neku uslugu i slično... HF u tom slučaju nikako ne može biti odgovoran. Korisnik je takođe dužan da HF uvek obavesti o promeni svoje email adrese u najkraćem roku da bi uvek bio u mogućnosti da na vreme dobije obaveštenje o isteku svoje pretplate i slična važna obaveštenja.

Član 3
Neovlašćeno korišćenje tuđih naloga ili računara
Zabranjeno je naovlašćeno korišćenje ili pokušaj korišćenja tuđih internet naloga ili tuđih računara bez znanja i odobrenja vlasnika. Ovo uključuje i takozvani "social engineering" (prevare koje navode druge ljude da odaju svoju šifru ili druge lične podatke), krekovanje šifri, skeniranje portova, traženje bezbednosnih propusta na internetu i td. Za bilo kakvu zloupotrebu ili pokušaj zloupotrebe hosting naloga, odnosno naših računara i mreže, bez obzira da li su nedozvoljene akcije izvršene na našim računarima i nalozima naših klijenata ili bilo kojim drugim na internetu, preduzećemo odgovarajuće mere koje podrazumevaju upozorenje, suspendovanje ili brisanje naloga i prijavu nadležnom organu, u zavisnosti od naše procene nivoa zloupotrebe.

Član 4

Neželjena e-pošta (spam), reklamiranje putem e-pošte...
Neželjena reklamna e-pošta je kod nas najstrože zabranjena, i sigurno će dovesti do suspenzije ili brisanja vašeg korisničkog naloga. Slanje mailova van teme diskusionim grupama putem mailing liste, je posebno nemoralno i biće tretirano na taj način. Slanje e-pošte, naročito reklamnog sadržaja, za više od pet primaoca, je samo po sebi "spamming" (spamovanje) jedino ako te osobe nisu tražile da budu na vašoj mailing listi. Ovo pravilo važi bez obzira da li slanje spam email-ova obavljate sa naših servera ili ne, ako u sadržaju emaila reklamirate sajt koji se nalazi na nekom od naših servera. Ovo je takođe protivno i zakonu o oglašavanju, član 9, stav 3: "Zabranjeno je oglašavanje slanjem oglasnih poruka putem pozivnih sredstava sa i bez ljudskog posredovanja, putem telefaks uređaja ili elektronskih poruka, bez saglasnosti primaoca oglasne poruke." i pored suspenzije vašeg naloga može dovesti i do prijave nadležnom organu.

Član 5

Pornografski materijal
Nije dozvoljeno postavljanje pornografskog materijala na naše servere, odnosno u hosting naloge korisnika. Korisnik koji ovo pravilo bude prekršio i kome pronađemo ovakav materijal može biti upozoren ili će mu nalog biti suspendovan ili potpuno obrisan u zavisnosti od naše procene nivoa prekršaja.

Član 6
Nedozvoljene skripte i aplikacije
Nije dozvoljeno hostovanje Proxy servera (nph-proxy, cgi-proxy, i slično), IRC servera ili bilo kojih aplikacija ili skripti koje zahtevaju mnogo serverskih ili mrežnih resursa i time prevazilaze mogućnosti shared hostinga i zahtevaju zaseban server. Ovo pravilo se odnosi i na bilo koje sajtove, prezentacije i web aplikacije koje prave preveliko opterećenje na serveru i time ugrožavaju ostale korisnike i zbog toga zahtevaju hostovanje na zasebnom serveru.

Član 7

Zloupotreba saobraćaja i skladištnog prostora
Namera HF-a je da svojim klijentima obezbedi kvalitetnu uslugu hostovanja internet prezentacija i prostor za datoteke (fajlove) web sajta, ali ne i prostor za skladištenje velike količine fajlova i pravljenje "javnog" FTP servera, jer tako nešto zahteva zaseban server i prevazilazi mogućnosti običnog (shared) web hostinga. Klijent je u obavezi da doplatiti za prekoračeni limit prostora ili mesečnog protoka. Cene za sve dodatne usluge i doplate se mogu naći na našem sajtu.

Član 8
Zakonske regulative
Korisnici mogu koristiti naše usluge samo u zakonom dozvoljene svrhe. Najstože je zabranjeno na naše servere postavljati nelegalan materijal, odnosno materijal sa zaštićenim autorskim pravima (npr: mp3, avi, softver i slično...) bez odobrenja nosioca autorskog prava, kao i krekovane, nelegalne programe, šifre, serijske brojeve i slično, a to uključuje i linkovanje ka bilo kakvom nelegalnom sadržaju na drugim serverima, kao i na bilo koji način propagiranje nelegalnog sadržaja ili nelegalnih aktivnosti. Takođe je zabranjeno postavljati sadržaj koji širi mržnju na verskoj, rasnoj ili nacionalnoj osnovi, krši autorska prava ili materijal za koji procenimo da je nepristojan ili na bilo koji način opasan.

Član 9

HF placanje usluga/obnove :

Korisnik domena/hostinga ce biti obavesten najkasnije do 29 dana pre isteka usluge o isticanju i nacinu obnove iste..

Korisnik je duzan da obnovu usluge plati najkasnije 5 dana pre isteka iste avansno za naredni period.

Korisniku koji ne izvrsi uplatu do predvidjenog roka za uplatu usluge hostinga/reseller/vps se suspenduju i korisnik ima tri dana da izvrsi uplatu uz dodatni uplatu u iznosu od 10 Eura,ukoliko ne uplati i u tom roku nalozi se brisu bez mogucnosti povracaja podataka,a za ponovno aktiviranje usluga takvom korisniku se naplacuje dodatna usluga setup naloga u iznosu od 10 eura bez obzira na vrstu usluge.

Korisnik koji ne uplati na vreme (5 dana pre isteka domena) uslugu obnove registracije,rizikuje gubitak domena,za kasnjenja preko roka isticanja(do 3 dana) prethodne registracije naplacuje se dodatna usluga kasnjenje u uplati u jednokratnom iznosu od 25 Evra,preko roka od 10 dana domen se moze povratiti samo u slucaju da sponzor registar odobri istu i po ceni koju odredi sponzor registar.

Član 10
Završne odredbe i važenje ugovora
HF zadržava pravo da odbije pružanje usluga bilo kome. HF zadržava pravo da u bilo kom trenutku ovaj ugovor bez najave izmeni, nakon čega novi ugovor počinje da važi 30 dana nakon izmene. HF se obavezuje da izmenjeni ugovor objavi na svom sajtu. HF zadržava pravo suspendovanja ili potpunog ukidanja pristupa korisniku nekim ili svim pruženim uslugama u slučaju nepoštovanja nekog od navedenih pravila u ovom ugovoru. Klijent kome zbog nepoštovanja ovog ugovora bude ukinuto pružanje bilo koje usluge, nema pravo na povraćaj novca, a u slučaju kršenja zakona može biti i prijavljen nadležnom organu. Da ce prekid usluge najaviti zatraziti minimum 30 dana pre prekida koriscenja usluge. Transfer domena od nasih spoznor registara moze se izvrsiti maximalno 15 dana do datuma obnove i 60 dana od dana obnove registracije. HF ima pravo da po isteku placene usluge ne primi novi zahtev/ne produzi uslugu prema korisniku bez objasnjenja.

Host Fate System, Kragujevac

 

Kontaktirajte nas

Prodaja

pon-pet: 08:00 - 16:00
064/583 10 90
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Za dodatna pitanja posetite stranicu KONTAKT

S5 Box